Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in sport voorop staat

Meetrainen

Om te kijken of judo iets voor je is, mag je bij ons drie keer gratis meetrainen. Omdat je dan nog geen lid bent, is het meetrainen wel op eigen risico. De tijden en locatie van onze trainingen vind je onderaan deze pagina.  

Lidmaatschap overkoepelende judobond

Na aanmelding als lid van Jigoro Kano ben je automatisch ook lid van de Judo Bond Nederland (JBN). Jigoro Kano verzorgt de aanmelding bij de JBN. Het lidmaatschap van Jigoro Kano is voor minimaal een half jaar. Het lidmaatschap van de JBN is voor minimaal een jaar. 

Contributie

Ruinen:
De hoogte van de contributie voor Ruinen hangt samen met hoe vaak je traint.
Voor 1 x per week trainen is de contributie € 8,75 per maand. Voor 2 x per week trainen is de contributie € 13,33 per maand.

Dwingeloo (pilot):
De hoogte van de contributie Dwingeloo is € 10,83 per maand.
(voor meer informatie over deze pilot, zie Nieuws)

Aangemeld tussen 1 januari en 1 mei: dan is contributie van de vereniging over het eerste half jaar verschuldigd.
Aangemeld na 1 mei: dan is contributie van de vereniging over het tweede half jaar verschuldigd.

Het aanmeldformulier van Jigoro Kano kun je hier  downloaden.
Elk lid ontvangt na de aanmelding een nota met daarop de eenmalige aanmeldkosten: € 10,-.

Via onderstaande link vindt u de contributie voor de JBN: 
https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden


De contributie van Jigoro Kano wordt twee keer per jaar, voorafgaand aan de nieuwe periode, via automatische incasso geïnd. 
De contributie van de JBN wordt door de JBN zelf geïnd.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Is er geen geld om lid te worden? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe (voorheen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds) geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging/cultuurorganisatie. Kijk op de website van jeugdfondssportencultuur  voor meer informatie.

 


Trainingen

Je kunt bij ons één of twee keer per week trainen.
We trainen op dinsdagavond en op vrijdagavond in Dorpshuis ’t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 in Ruinen.

De trainingstijden zijn:

dinsdag

17.00 - 18.00

beginnende en gevorderde judoka's

vrijdag

17.00 - 18.00

beginnende judoka's

vrijdag

18.00 - 19.00

gevorderde judoka's


Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 juli en per 1 januari. Er is een opzegtermijn van een maand. Bij eerdere opzegging blijft de contributie voor het lopend half jaar verschuldigd.
Je lidmaatschap van Jigoro Kano opzeggen kan uitsluitend door het afmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op een training of te scannen en te mailen naar  info@jigorokano.nl. Het afmeldformulier kan hier worden gedownload.

De duur van het lidmaatschap van de JBN is 1 jaar en wordt telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid bij de JBN met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar. Je kunt je lidmaatschap hier opzeggen.

Judopak bestellen

Als je een nieuw of groter judopak nodig hebt kun je dat bij ons bestellen door een mailtje naar info@jigorokano.nl te sturen met daarin:
- je naam, telefoonnummer en groep waarin je traint
- de maat en kleur van je judopak
- de maat en kleur van je judoband 

Prijslijst Judopakken en banden

Hier trainen wij:

Trainen doen we in dorpshuis ’t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 in Ruinen.
Toernooien houden we in sporthal De Marse, Meester Harm Smeengestraat 54 in Ruinen.

Pestprotocol en intimidatieprotocol

Bij Jigoro Kano vinden we het belangrijk dat alle judoka's zich veilig voelen in hun sportomgeving. Daar hoort bij dat ze zich niet gepest en niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop te verkleinen hebben we gedragsregels opgesteld, die te vinden zijn in ons pestprotocol en ons intimidatieprotocol. 

Privacyverklaring

In onze  Privacyverklaring kun je precies zien welke gegevens wij van je bewaren, met welk doel en aan wie ze - indien nodig - verstrekt worden.