Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in sport voorop staat

Meetrainen

Om te kijken of judo iets voor je is, mag je drie keer gratis meetrainen. Omdat je dan nog geen lid bent, is het meetrainen wel op eigen risico.

Als je na deze trainingen door wilt gaan moet je het aanmeldingsformulier, dat je kunt downloaden invullen en inleveren bij de trainer.

Lidmaatschap overkoepelende judobond

Na aanmelding als lid van Jigoro Kano ben je automatisch ook lid van de Judo Bond Nederland (JBN).

Jigoro Kano verzorgt de aanmelding bij de JBN. Het lidmaatschap van Jigoro Kano is voor minimaal een half jaar. Het lidmaatschap van de JBN is voor minimaal een jaar

Contributie

De contributie voor Jigoro Kano is afhankelijk van hoe vaak je traint.
Voor 1 x per week is de contributie € 7,50 p/maand. Voor 2 x per week is de contributie € 11,25 p/maand.

De contributie voor de JBN bedraagt:

  • 6 t/m 7 jaar             € 15,95
  • 7 t/m 11 jaar           € 29,95
  • 12 t/m 16 jaar         € 37,60
  • 17 jaar en ouder     € 52,90
  • Via koppeling jeugdfonds Sport en Cultuur       € 25,00

De contributie van Jigoro Kano wordt twee keer per jaar, voorafgaande aan de nieuwe periode, via automatische incasso geïnd.

De contributie van de JBN wordt door de JBN zelf geïnd.

Als men niet via automatische incasso betaalt, worden per keer € 5,00  administratiekosten in rekening gebracht.
Bij aanmelding is eenmalig € 10,- aan inschrijfgeld verschuldigd.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Is er geen geld om lid te worden? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe ( voorheen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds) geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging/cultuurorganisatie. Klik hier voor meer informatie.

Trainingen

Je kunt bij ons één of twee keer per week trainen.
We trainen op dinsdagavond en op vrijdagavond in sporthal De Marse in Ruinen.

De trainingstijden zijn:

dinsdag

18.00 - 19.00

gewone en wedstrijd-training

vrijdag

17.00 - 18.00

jonge en beginnende judoka's

vrijdag

18.00 - 19.00

oudere en meer ervaren judoka's

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 juli en 1 januari. Er is een opzegtermijn van een maand.
Bij eerdere opzegging blijft de contributie voor het lopend half jaar verschuldigd.

Je lidmaatschap van Jigoro Kano opzeggen kan uitsluitend door het afmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op een training of te scannen en te mailen naar info@jigorokano.nl

Het afmeldformulier kan hier worden gedownload.

Judopak bestellen

Als je een nieuw of groter judopak nodig bent kun je dat bij ons bestellen door een mail te sturen met daarin:
- je naam, telefoonnummer en groep waarin je traint
- de maat en kleur van het pak dat je wilt hebben
- of je een judoband moet hebben. 

De maten en prijzen staan op het formulier dat je hier kunt downloaden.

Hier trainen wij

Trainingslocatie is sporthal De Marse aan de Mr Harm Smeengestraat in Ruinen.