Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in de sport voorop staat


Ruinen

De hoogte van de contributie voor Ruinen hangt samen met hoe vaak je traint.
Voor 1 x per week trainen is de contributie € 10,00 per maand (€ 120,00 per jaar). Voor 2 x per week trainen is de contributie € 16,67 per maand (€ 200,00 per jaar).

Dwingeloo

De hoogte van de contributie Dwingeloo is € 10,83 per maand. (€ 130,00)

Voorwaarden

De contributie van Jigoro Kano wordt twee keer per jaar, voorafgaand aan de nieuwe periode, via automatische incasso geïnd.

Elk lid ontvangt na de aanmelding een nota met daarop de eenmalige aanmeldkosten van € 10,00.

Lidmaatschap overkoepelende judobond


Na aanmelding als lid van Jigoro Kano ben je automatisch ook lid van de Judo Bond Nederland (JBN). Jigoro Kano verzorgt de aanmelding bij de JBN. Het lidmaatschap van Jigoro Kano is voor minimaal een half jaar. Het lidmaatschap van de JBN is voor minimaal een jaar. De contributie van de JBN wordt door de JBN zelf geïnd. Via onderstaande link vindt u de contributie voor de JBN: 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/