Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in de sport voorop staat


Is er geen geld om lid te worden? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe (voorheen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds) geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging/cultuurorganisatie. Kijk op de website van jeugdfondssportencultuur  voor meer informatie.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/