Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in de sport voorop staat

Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 juli en per 1 januari. Er is een opzegtermijn van een maand. Bij eerdere opzegging blijft de contributie voor het lopend half jaar verschuldigd.

Je lidmaatschap van Jigoro Kano opzeggen kan uitsluitend door het afmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op een training of te scannen en te mailen naar  info@jigorokano.nl

Afmeldformulier

De duur van het lidmaatschap van de JBN is 1 jaar en wordt telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door opzegging bij de JBN met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar.