Judovereniging Jigoro Kano
Waar het plezier in de sport voorop staat

 Pestprotocol en intimidatieprotocol

Bij Jigoro Kano vinden we het belangrijk dat alle judoka's zich veilig voelen in hun sportomgeving. Daar hoort bij dat ze zich niet gepest en niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop te verkleinen hebben we gedragsregels opgesteld, die te vinden zijn in ons pestprotocol en ons intimidatieprotocol.


Privacyverklaring

In onze  Privacyverklaring kun je precies zien welke gegevens wij van je bewaren, met welk doel en aan wie ze - indien nodig - verstrekt worden.

Vertrouwenscontactpersoon JBN
Lenie Heijboer
lenie.heijboer26@ziggo.nl
06 12 57 77 60


De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN.

Officiële vergaderstukken

Notulen van onze Algemene Ledenvergadering kunnen door onze leden opgevraagd worden via ons e-mailadres. 

Statuten

Onze statuten kunt u hier downloaden.

Huishoudelijk regelement

Ons huishoudelijk regelement kunt u hier downloaden.